Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci Základní školy v době před a po vyučování. Hlavní náplní jsou pracovní a výtvarné činnosti, dále pak činnosti hudební, tělesné, relaxační aj. Také si zde děti zábavnou formou opakují školní učivo. V družině je k dispozici počítač, kde děti hrají různé hry. Pokud je pěkné počasí, tráví odpoledne na školní zahradě.

Od školního roku 2023/2024 dochází k úpravě provozu školní družiny. Družina bude pro školáky otevřena v časech 7:00 - 8:00 hodin a 12:00 - 14:00 hodin.

Přihlášku do školní družiny najdete přihláška ŠD.pdf 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2023/2024:

Kapacita ŠD je 16 žáků, ve školním roce 2023/2024 bude otevřeno jedno oddělení s maximálním počtem 16 žáků.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněných přihlášek a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to do maximální stanovené kapacity ŠD. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku
  • dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku
  • zájemci z vyšších ročníků budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD na základě věku (od nejmladšího po nejstaršího)
  • přednostně budou přijímáni žáci dojíždějící a zaměstnaných rodičů dle výše uvedených kritérií