Pedagogický sbor

Ředitel školy

Mgr. Jan Špott

Zástupkyně ředitele

Mgr. Dana Čekanová - statutární zástupce ředitele školy - email: cekanova@zspodmostni.cz

Třídy a třídní učitelé

III. A  (1.+2. + 3.ročník)   Mgr. Eva Němcová email: nemcova@zspodmostni.cz

V. A  (4.+5. ročník)   Mgr. Michaela Voborníková vobornikova@zspodmostni.cz

VI. A (6.+7.ročník + 7. Spec+8. Spec  ročník)     Mgr. Milena Buršíková email: bursikova@zspodmostni.cz

VIII. A ( 8.+9. ročník)   Mgr. Roman Sosnovec email: sosnovec@zspodmostni.cz

Ostatní učitelé (pedagogové)

 

Mgr. et Mgr. Jindřiška Bouchnerová   email: bouchnerova@zspodmostni.cz

Asistenti pedagoga

Markéta Bodáková
 

Školní metodik prevence

Mgr. Roman Sosnovec

 

Vychovatelka ŠD

Mgr. Eva Němcová