Pedagogický sbor

Ředitel školy

Mgr. Jan Špott

Zástupkyně ředitele

Mgr. Dana Čekanová - statutární zástupce ředitele školy

Třídy a třídní učitelé

III. A  (1. + 3. + 5. ročník)               Mgr. Eva Němcová

IV. A  (4. ročník)                             Mgr. Helena Šindelářová

VI. A ( 6. + 7. ročník)                      Mgr. Milena Buršíková

IX. A (8. + 9. ročník)                       Mgr. Roman Sosnovec

 

Ostatní učitelé (pedagogové)

 

Mgr. Jaromír Hupač

Mgr. Voborníková Michaela

 

Asistentka učitele

 

Vychovatelka ŠD

Jaroslava Kafoňková