Pedagogický sbor

Ředitel školy

Mgr. Jan Špott

Zástupkyně ředitele

Mgr. Dana Čekanová - statutární zástupce ředitele školy

Třídy a třídní učitelé

IV. A  (2. + 3. + 4. ročník)               Mgr. Eva Němcová

V. A  (1.+5. ročník)                           Mgr. Helena Šindelářová

VII. A (   7. ročník)                          Mgr. Milena Buršíková

IX. A (6.+8. + 9. ročník)                  Mgr. Roman Sosnovec

 

Ostatní učitelé (pedagogové)

 

Mgr. Jaromír Hupač

Mgr. Voborníková Michaela

Školní metodik prevence

Mgr. Roman Sosnovec

 

Vychovatelka ŠD

Jaroslava Kafoňková