Pedagogický sbor

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Tomanová       email: tomanova@zspodmostni.cz

Třídy a třídní učitelé

III. B    (1.+2.+3. ročník)  Mgr. Monika Vandáková   email: vandakova@zspodmostni.cz

V. B   (4.+5. ročník)       Mgr. Nina Ukašíková   email:   ukasikova@zspodmostni.cz      

VII. B ( 6.+ 7.ročník)     Mgr. Milada Jarušková     email: jaruskova@zspodmostni.cz

VIII. A    (8.ročník)        Mgr. Denisa Míková     email: mikova@zspodmostni.cz

IX. B    (9. ročník)      Mgr. Lešková Dana    email: leskova@zspodmostni.cz

V.E - ( 2.+3.+4.+5.) Etopedická třída Mgr. Václav Křivanec email: krivanec@zspodmostni.cz

Ostatní učitelé (pedagogové)

Mgr. Marcela Fryčková     email: fryckova@zspodmostni.cz

 Mgr. Ludmila Nykodýmová   email: nykodymova@zspodmostni.cz

 

Asistenti učitele

Martina Hirmanová            

Miloslava Pešková               

Stanislava Nykodýmová    

Pavlína Mašková                

Sylva Lišková

Roman Štafa

Magdaléna Vojtová

Klailová Zuzana

Schröpferová Michaela

Bc. Belešová Petra             

Vychovatelka ŠD

Eva Ruttenbacherová

Bc. Belešová Petra