Pedagogický sbor

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Tomanová

Třídy a třídní učitelé

I. A    (1.+2.+5. ročník)                          Mgr. Monika Vandáková

III. A   (3.+4. ročník)                    Mgr. Ludmila Nykodýmová

VI. A ( 6.ročník)                                 Mgr. Denisa Míková

VII. B    (7.ročník)                              Mgr. Dana Lešková

VIII. A    (8. ročník)                            Mgr. Nina Ukašíková

IX. B   (9.ročník)                                 Mgr. Milada Jarušková

V.E - ( 1.+2.+3.+4.+5.) Etopedická třída    Mgr. Václav Křivanec

Ostatní učitelé (pedagogové)

Mgr. Michaela Voborníková

Mgr. Marcela Fryčková

 

Asistenti učitele

Martina Hirmanová

Miloslava Pešková          

Stanislava Nykodýmová

Pavlína Mašková

Sylva Lišková

Roman Štafa

Magdaléna Vojtová

Klailová Zuzana

Schröpferová Michaela

Belešová Petra             

Vychovatelka ŠD

Eva Ruttenbacherová

Belešová Petra