Pedagogický sbor

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Tomanová       email: tomanova@zspodmostni.cz

Třídy a třídní učitelé

III. B    (1.+2.+3. ročník)  Mgr. Monika Vandáková   email: vandakova@zspodmostni.cz

V. B   (4.+5. ročník)       Mgr. Nina Ukašíková   email:   ukasikova@zspodmostni.cz      

VII. B ( 6.+ 7.ročník)     Mgr. Milada Jarušková     email: jaruskova@zspodmostni.cz

VIII. A    (8.ročník)        Mgr. Denisa Míková     email: mikova@zspodmostni.cz

IX. B    (9. ročník)      Mgr. Lešková Dana    email: leskova@zspodmostni.cz

V.E - ( 2.+3.+4.+5.) Etopedická třída Mgr. Václav Křivanec email: krivanec@zspodmostni.cz

Ostatní učitelé (pedagogové)

Mgr. Marcela Fryčková     email: fryckova@zspodmostni.cz

 Mgr. Ludmila Nykodýmová   email: nykodymova@zspodmostni.cz

 

Asistenti učitele

Martina Hirmanová            

Miloslava Pešková               

Stanislava Nykodýmová    

Pavlína Mašková                

Sylva Lišková

Ing. Roman Štafa

Magdaléna Vojtová

Klailová Zuzana

Schröpferová Michaela

Bc. Belešová Petra             

Vychovatelka ŠD

Eva Ruttenbacherová

Bc. Belešová Petra