Pedagogický sbor

Zástupkyně ředitele

Mgr. Zuzana Tomanová       email: tomanova@zspodmostni.cz

Třídy a třídní učitelé

III. A    (1.+2.+3. ročník)  Mgr. Monika Vandáková   email: vandakova@zspodmostni.cz

V. B   (4.+5. ročník)        Mgr. Ludmila Nykodýmová   email: nykodymova@zspodmostni.cz

VI. B ( 6.+ 9.ročník)     Mgr. Milada Jarušková     email: jaruskova@zspodmostni.cz

VII. A    (7.ročník)        Mgr. Denisa Míková     email: mikova@zspodmostni.cz

VIII. B    (8. ročník)      Mgr. Lešková Dana    email: leskova@zspodmostni.cz

IX. B   (9.ročník)           Mgr. Nina Ukašíková   email:   ukasikova@zspodmostni.cz      

V.E - ( 1.+2.+3.+4.+5.) Etopedická třída Mgr. Václav Křivanec email: krivanec@zspodmostni.cz

Ostatní učitelé (pedagogové)

Mgr. Michaela Voborníková   email: vobornikova@zspodmostni.cz

Mgr. Marcela Fryčková     email: fryckova@zspodmostni.cz

 

 

Asistenti učitele

Martina Hirmanová            

Miloslava Pešková               

Stanislava Nykodýmová    

Pavlína Mašková                

Sylva Lišková

Roman Štafa

Magdaléna Vojtová

Klailová Zuzana

Schröpferová Michaela

Belešová Petra             

Vychovatelka ŠD

Eva Ruttenbacherová

Belešová Petra