Informace pro Ukrajinské zájemce o vzdělávání / Інформація для українців, які цікавляться освітою

23.10.2023 08:05

 

Vážení zájemci o vzdělávání, 

jsme školou zřizovanou podle §16 odst. 9 Školského zákona -  jedná se o školu se vzdělávacím programem pro děti s lehkým až středně těžkým mentálním postižením.  Pro přijetí do školy je třeba vyšetření v  poradně či speciálně pedagogickém centru. Na základě doporučení lze žáka s lehkým, středně těžkým mentálním postižením poté přijmout.

 

Шановні люди, які цікавляться освітою,

ми школа, заснована відповідно до §16 параграфа 9 Закону про освіту - це школа з освітньою програмою для дітей з легкими та помірними розумовими вадами. Для вступу до школи необхідний іспит у консультативному пункті чи спеціальному педагогічному центрі. На підставі рекомендації може бути госпіталізований учень з легкою, середньою тяжкістю розумових відхилень.

 

 

Více na : grafika_Prirucka_rodice_czWEB.docx.pdf (444844)
               графіка-для-батьків-укр.pdf (404504)
 

Zpět