Zápisy do I.ročníků 15.4.2021

05.03.2021 13:38

Vážení rodiče, 

dne 15.4.2021 od 12:00 do 16:00 bude probíhat zápis do prvních tříd na obou našich pracovištích za dodržení aktuálně platných protiepidemických nařízení. V souvislosti se stíženými podmínkami při zápisu je možno v období od 1.4 - 30.4.2021 podat žádost formou:

1) Do datové schránky školy - weaxq32

2) E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3) Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4)  Osobním podáním ve škole - ideálně v den zápisu

 

Letáček : Zápis do 1.r. - 2021/2022

Zpět