Vyhlášení volného dne 27.9.2021

06.09.2021 09:14

Věc: Vyhlášení volného dne

Ředitel školy  vyhlašuje v souladu  s § 24 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno dne 27. září 2021 z provozních důvodů na obou pracovištích školy. V těchto dnech bude také mimo provoz školní kuchyně (obědy budou automaticky odhlášeny) a obě oddělení školní družiny.

                                                                                  

S pozdravem Mgr.Jan Špott

ředitel Základní školy, Plzeň, Podmostní 1

 

Volný den.pdf (424718)

Zpět