Otevření školy 12.4.2021

07.04.2021 11:32

Vážení rodiče, 

od 12.4.2021 se do školy vracejí všechny ročníky naší školy za níže uvedených podmínek. Pro možnost absolvování prezenční výuky je nutno podstoupit antigenní test ( https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 ) s negativním výsledkem.

 Dle Mimořádného opratření Č. j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN naši žáci splňující podmínku osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nemusí mít zakrytý nos a ústa. V případěch, kde je to možné bych na Vás apeloval, aby žáci zakrytí úst i nosu používali. Děkujeme! Společně to zvládneme! Veškeré informace naleznete na : testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

 

Průběh testu : https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 
*MZDRX01FDRDB*
MZDRX01FDRDB
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Více o testování na : testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (558477)

 

Více informací pro rodiče : https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Více informaci pro žáky : https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 
Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek od 8:00, nebo po příchodu žáka mimo zmíněné období.
Zpět