Opatření pro zpomalení šíření koronaviru

06.03.2020 10:29
 
Vážení rodiče,
 s ohledem na situaci Vás žádám o dodržení následujících pokynů. Po návratu s dětmi z rizikových oblastí požádejte telefonicky o konzultaci  Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup. Návrat dítěte do školního kolektivu zvolite až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro školu důležitým argumentem pro bezproblémový návrat dítěte do kolektivu a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce.
 
Rizikovými oblastmi v této chvíli jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán, v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko a Švédsko. --Aktuální oblasti a informace nalezenete na  https://www.khsplzen.cz/informace/1909-doplnujici-informace-pro-obcany-plz-kraje-v-souvislosti-s-coronavirem.html
 
Pokud se objeví u dětí nebo dospělých příznaky jako teplota, kašel, dušnost, mají zůstat doma a kontaktovat bez prodlení KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. čísle 377 402 264, 377 402 657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde budou přepojeni na infolinku 724090060, která řeší problematiku nového typu koronaviru v Plzeňském kraji.
 
Po nařízení karantény ze strany KHS PK příslušný praktický lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař potvrzení o ošetřování člena rodiny.
 
Kontakty na územní pracoviště odboru protiepidemického KHS:
 
Domažlice: 377 033 963
Klatovy: 376 370 624
Plzeň-město:377 155 100, 377 155 106, 377 155 107
Plzeň-jih: 377 155 205, 377 155 212
Plzeň-sever:377 155 204, 377 155 216)
Rokycany: 371 709 430
Tachov: 374 732 518
Po-Pá: 7:00-15:00
 
Infolinka: tel. 724 090 060
Po-Pá: 15:00-20:00 hodin
So–Ne–svátky: 8:00-20:00 hodin
 
Infolinka Státní zdravotní ústav: 725 191 367, 724 810 106
 
 
S pozdravem Mgr. Jan Špott
 

 

Zpět