Návrat žáků do škol a testování - aktualizace

06.04.2021 00:00

Vážení rodiče, 

velmi si vážíme vaší práce, kterou s dětmi doma odvádíte. Snad se v co nejbližší době děti budou moci vrátit do školy. Nejbližším avizovaným termínem  je 12.4.2021. O tom, jakým způsobem a za jakých podmínek bohužel doposud nejsou jasné informace. V příloze naleznete materiál od MŠMT s možným návratem žáků do škol.

 

S největší pravděpodobností obdržíme testy Lepu SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit postup testu níže

V rámci usnadnění samotestu lze doporučit nácvik průběhu stěru z přední části nosu doma pomocí vatové tyčinky. Aby děti si děti zvykly a byly si jisté provedením testu. 

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů? - zdroj: https://koronavirus.edu.cz/odkazy 

Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student, pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování (viz výše).

 

 

Zpět