UČIVO PRO ŽÁKY - Možnost vzdělávání na dálku

04.04.2020 11:10

Vážení rodiče, níže Vám nabízíme možnosti vzdělávání na dálku - viz materiály zde Ke stažení

Dále máte možnost získat tyto materiály vytištěné každou středu v 10:00 na Tachovské 19 a každý čtvrtek v 10:00 na Podmostní 1. Před vyzvednutím zatelefonujte prosím do školy, že přijdete, zkrátíte tím výrazně čas vydání . Děkujeme.

 

Česká televize dne 16.3.2020 spustila v TV program UčíTeka, kde se děti mohou vzdělávat.

Viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

 

1) https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=onlinenns

 

2)Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.


3)    https://nadalku.msmt.cz/cs

4)     https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

5) www.matika.in

6) www.onlinecviceni.cz 

7) www.skolakov.cz

 

Zpět