Možnost konzultací pro žáky II.stupně od 8.6.2020

03.06.2020 11:55

V termínu od 8.6.2020 do 26.6.2020 budou mít možnost žáci II. stupně dobrovolně navštívit školu za účelem konzultace se svým třídním učitelem. Konzultace bude probíhat vždy jeden den v týdnu a to vždy od 10:00 do 12:00 po pracovištích. Konzultaci je nutné telefonicky oznámit paní zástupkyni na jednotlivém pracovišti. Při konzultaci i pohybu po budově budou opět v platnosti hygienická nařízení : Metodika_pro_rodiče Podmostní 1.docx (18163) Metodika_pro_rodiče Tachovská .docx (17915) a bude nutno potvrdit zákonným zástupcem čestné prohlášení Cestne prohlaseni.pdf (2335887) před vstupem do budovy. Bez tohoto prohlášení nebude umožněn vstup do budovy.

Konzultace pracoviště Tachovská 19:
 
9.tř Jarušková - Pondělí 10 - 12 h
8.tř Ukašíková - Středa 10 - 12 h
7. tř Lešková - Čtvrtek 10 - 12 h
6.tř Míková - Pátek 10 - 12 h
 
Konzultace pracoviště Podmostní 1:
 7.tř Buršíková - Středa 10-12 h
6+8+9.tř Sosnovec -  Úterý 10-12h
Zpět